Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Korte Klachten Lijst (KKL)

Prof. Dr. A. Lange en Dr. M. Appelo

Korte Klachten Lijst - KKL
Meet: psychisch lijden
Leeftijdsbereik: jongvolwassenen tot ouderen
Afnameduur: enkele minuten
Prijs online afname € 1,10
Toepasbaar in: volwassenen GGZ
Kwalificatieniveau: 2 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De KKL is een vragenlijst waarmee zeer snel en betrouwbaar een valide indicatie verkregen wordt van de mate waarin iemand psychisch lijdt. Het gaat hierbij om de volgende klachten: angsten, concentratieproblemen, geheugenproblemen, depressiviteit, lichamelijke klachten, prikkelbaarheid, relatieproblemen, zelfmoordgedachten en/of -pogingen, eetstoornissen, automutilatie, seksuele problemen, slaapproblemen en verslavingen. De meeste instrumenten die psychisch lijden meten hebben als nadeel dat ze erg lang zijn. De afname ervan is tijdrovend en kostbaar en het invullen kan voor cliënten zeer belastend zijn. De KKL is een korte vragenlijst: de afname vraagt weinig tijd, de belasting van de cliënt is minimaal en de kans op contaminerende variabelen is bij gebruik van de KKL nihil. Nu de gezondheidszorg steeds meer marktgericht gaat werken groeit bovendien de behoefte aan korte en gemakkelijk af te nemen instrumenten. De Korte Klachten Lijst voorziet in deze behoefte.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: voor een snelle indicatie van de mate psychisch lijden.
 • Evaluatie: de KKL is geschikt voor het evalueren van de effectiviteit van behandelingen die klachtreductie of het bevorderen van welzijn tot doel hebben.
 • Diagnostiek: de KKL kan worden ingezet ter ondersteuning van de diagnostiek, bijvoorbeeld zeer bruikbaar in een stepped-care aanpak.
 • Onderzoek: de KKL is geschikt voor het in kaart brengen van cliëntontwikkelingen en behandeleffectiviteit.

Wat meet de KKL

De KKL bestaat uit 14 items. Elk item vertegenwoordigd één van de volgende in de psychiatrie veel voorkomende symptomen:
 • angsten
 • concentratieproblemen
 • geheugenproblemen
 • depressiviteit
 • lichamelijke klachten
 • prikkelbaarheid
 • relatieproblemen
 • zelfmoordgedachten en/of -pogingen
 • eetstoornissen
 • automutilatie
 • seksuele problemen
 • slaapproblemen
 • verslavingen
Het 14e item is een open vraag. De respondent kan hier zelf een klacht invullen die niet bij de vaste items voorkomt.

Voor wie?

Er is geen specifieke deskundigheid van de testafnemer vereist voor de afname of interpretatie van het materiaal. Bij diagnostisch onderzoek kan de uitslag alleen geïnterpreteerd worden door diagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

Het invullen van de Korte Klachten Lijst duurt slechts enkele minuten. De respondent geeft aan in welke mate hij of zij last heeft, of recent heeft gehad, van de verschillende klachten. Invullen en scoren kan zowel met de hand als geautomatiseerd via Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt dit screeningsinstrument alleen afnemen indien u over de KKL Handleiding beschikt.

Normgegevens

Voor de interpretatie van de scores worden drie normgroepen verstrekt:

Algemene bevolking

Psychiatrische patiënten
 • mannen
 • vrouwen
De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in:
 • een lage mate van psychisch lijden
 • een beneden gemiddelde mate van psychisch lijden
 • een gemiddelde mate van psychisch lijden
 • een boven gemiddelde mate van psychisch lijden
 • een hoge mate van psychisch lijden

Cotanbeoordeling

 • uitgangspunten bij de testconstructie: onvoldoende
 • kwaliteit van het testmateriaal: goed
 • kwaliteit van de handleiding: goed
 • normen: onvoldoende
 • betrouwbaarheid: voldoende
 • begripsvaliditeit: voldoende
 • criteriumvaliditeit: onvoldoende

Materialen

Het materiaal voor de KKL bestaat uit: (links verwijzen naar de BSL webshop)
KKL Handleiding
KKL Vragenlijst

Start met het online afnemen van deze test, registreer nu uw Testweb account.

 
 
Testweb account
Tarieven
Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.
E-mailadres: