Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie (GIP)

P. Verstraten en C. van Eekelen

Meet: psychische en psychiatrische problemen
Leeftijdsbereik:ouderen
Afnameduur: circa 15 minuten
Prijs online afname € 5,20
Toepasbaar in: verpleeghuizen, psychogeriatrie en psychiatrie
Kwalificatieniveau: 2 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De GIP is bedoeld voor het in kaart brengen van gedragsproblemen die het gevolg zijn van cognitieve stoornissen en stemmingsproblemen bij ouderen. Met de GIP wordt via het observeren van gedrag in de dagelijkse institutionele leefsituatie een screening gemaakt van de mate waarin zich bij ouderen psychische en psychiatrische problemen voordoen.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: voor het vaststellen van afwijkend gedrag, ter indicatie voor vervolgonderzoek, voor het in kaart brengen van veranderingen in gedrag, ter ondersteuning bij beslissingen over ouderen en voor het beschrijven van patiëntpopulaties.
 • Diagnostiek: ter ondersteuning van de klinische diagnostiek.
 • Behandeling: voor het evalueren van therapieën en behandelinterventies.

Voor wie?

De GIP kan worden afgenomen door ziekenverzorgenden, activiteitenbegeleiders, (psychiatrisch) verpleegkundigen en psychologen die de oudere goed hebben kunnen observeren.

Wat meet de GIP?

De GIP bestaat uit de volgende 14 schalen:
 • niet-sociaal gedrag: (ontbreken van gedrag gericht op anderen, vermijden van contacten, zelfisolering)
 • apathisch gedrag: (sociale terugtrekking, gebrek interesse, onverschilligheid aanwezigheid anderen)
 • bewustzijnsstoornissen: (verminderde reactie op omgeving, bewustzijnsvernauwing, bewustzijnsverlaging, bewustzijnsschommelingen)
 • decorumverlies: (schaamteloosheid, verlies sociale gevoeligheid in spraakgebruik, ongepaste gebaren en geluiden)
 • incoherent gedrag: (psychische verwardheid, gedachtenstoornissen)
 • geheugenstoornissen: (vergeten van namen en afspraken, niet herkennen woonomgeving of context e.d.)
 • gedesoriënteerd gedrag: (desoriëntatie in tijd, plaats of persoon)
 • zinloos repetititief gedrag:(plukken aan kleding, handenwrijven, zinloze verbale uitingen e.d.)
 • rusteloos gedrag: (onrust, dwang tot bewegen)
 • achterdochtig gedrag: (wantrouwen, angst om in de gaten te worden gehouden)
 • zwaarmoedig/ verdrietig gedrag: (zwaarmoedigheid, nutteloosheid, machteloosheid, slaapproblemen)
 • afhankelijk gedrag: (onvermogen zichzelf te helpen of bepaalde activiteiten te verrichten)
 • angstig gedrag: (paniekgevoelens, angst voor anderen, rusteloosheid, concentratieproblemen)
 • opstandig gedrag: (verzet tegen gang van zaken of personen)

Afname en scoring

De GIP bestaat uit 82 stellingen en wordt door één of twee observatoren ingevuld. Het invullen zelf duurt circa vijftien minuten. Het is niet nodig om alle schalen in te vullen, niet relevante schalen kunnen worden overgeslagen. De scores worden in Testweb ingevoerd, waarna scoring en rapportage geautomatiseerd verlopen. De GIP vragenlijsten zijn niet op papier verkrijgbaar, maar u kunt deze, indien gewenst, gratis printen vanuit Testweb. Indien u handmatig scoort, neemt u de scores later digitaal over in Testweb. U kunt de GIP alleen gebruiken indien u over een handleiding beschikt. U gebruikt daarvoor de handleiding van de GIP-28. Deze kunt u downloaden via onderstaande link. Voor het gebruik van de GIP betaalt u per afname.

Download de handleiding GIP- 28 (pdf)

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Normgegevens

Voor de interpretatie van de scores kan worden gekozen uit de volgende normgroepen:
 • psychogeriatrisch verpleeghuis
 • psychogeriatrische dagbehandeling
 • substitutieproject
 • somatisch verpleeghuis
 • opname psychiatrie
 • psychogeriatrisch in opname psychiatrie

Cotanbeoordeling

 • uitgangspunten bij de testconstructie: goed
 • kwaliteit van het testmateriaal: goed
 • kwaliteit van de handleiding: goed
 • normen: onvoldoende
 • betrouwbaarheid: voldoende
 • begripsvaliditeit: voldoende
 • criteriumvaliditeit: onvoldoende

Materialen en prijzen

Het materiaal voor de GIP bestaat uit:

De te gebruiken handleiding van de GIP kunt u hier downloaden.

Start met het online afnemen van deze test, registreer nu uw Testweb account.

 
 
Testweb account
Tarieven
Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.
E-mailadres: