Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Verkorte versie van de GIP (GIP-28)

J. de Jonghe

Meet: psychische en psychiatrische problemen
Leeftijdsbereik: ouderen
Afnameduur: circa 5 minuten
Prijs online afname € 3,20
Toepasbaar in: verpleeghuizen, psychogeriatrie en psychiatrie
Kwalificatieniveau: 2 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De GIP-28 is een verkorte versie van de Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie (GIP) en is bedoeld voor het efficiënt in kaart brengen van gedragsproblemen die het gevolg zijn van cognitieve stoornissen en stemmingsproblemen bij ouderen.
Met de GIP-28 wordt via het observeren van gedrag in de dagelijkse institutionele leefsituatie een snelle screening gemaakt van de mate waarin zich bij de ouderen psychische en psychiatrische problemen voordoen. Naarmate een schaal langer wordt, neemt de afnametijd meestal toe. Indien de beschikbare tijd beperkt is, of als meerdere personen moeten worden beoordeeld, biedt een beknopt instrument uitkomst. Met de verkorte versie van de GIP kan in korte tijd een indruk worden verkregen van de verschillende cognitieve en niet-cognitieve probleemgebieden.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: voor het vaststellen van afwijkend gedrag, voor het in kaart brengen van veranderingen in gedrag ter ondersteuning bij beslissingen over ouderen, en voor het beschrijven van patiëntpopulaties.
 • Diagnostiek: ter ondersteuning van klinische diagnostiek.
 • Behandeling: voor het evalueren van therapieën en behandelinterventies.
 • Onderzoek: ter beschrijving van patiëntpopulaties.

Voor wie?

De GIP-28 kan worden afgenomen door ziekenverzorgenden, activiteitenbegeleiders, (psychiatrisch) verpleegkundigen en psychologen die de oudere goed hebben kunnen observeren.

Wat meet de GIP-28?

De GIP-28 bevat enkele vragen uit ieder van de 14 subschalen van de GIP. Zo ontstaan voor de GIP-28 de volgende drie schalen:
 • apathie: (gebrek aan aandacht, bewustzijnsverlaging, sociaal terugtrekgedrag, ongevoeligheid psychische prikkels, afname initiatief, afname zelfzorg, gebrek aan interesse, onverschilligheid t.a.v. anderen)
 • cognitie: (geheugenstoornissen, incoherent gedrag, gedesoriënteerd gedrag, zinloos repetitief gedrag, verwardheid)
 • affect: (somberheid, angst, achterdocht, afhankelijkheid, opstandig en rusteloos gedrag)

Afname en scoring

De observatielijst bestaat uit 28 stellingen en wordt door één of twee observatoren ingevuld. Het invullen duurt circa vijf minuten. De scores worden in Testweb ingevoerd, waarna scoring en rapportage geautomatiseerd plaatsvinden. De GIP-28 vragenlijsten zijn niet op papier verkrijgbaar, maar u kunt deze, indien gewenst, gratis printen vanuit Testweb. Indien u handmatig scoort, neemt u de scores later digitaal over in Testweb. U kunt de GIP- 28 alleen gebruiken indien u over de handleiding beschikt. Deze kunt u downloaden via onderstaande link. Voor het gebruik van de GIP- 28 betaald u per afname.

Download de handleiding(pdf)

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Normgegevens

Voor de interpretatie van de scores kan worden gekozen uit de volgende normgroepen:
 • psychogeriatrisch verpleeghuis
 • psychogeriatrische dagbehandeling
 • substitutieproject
 • somatisch verpleeghuis
 • opname psychiatrie
 • psychogeriatrisch in opname psychiatrie

Cotanbeoordeling

 • uitgangspunten bij de testconstructie: goed
 • kwaliteit van het testmateriaal: goed
 • kwaliteit van de handleiding: onvoldoende
 • normen: onvoldoende
 • betrouwbaarheid: goed
 • begripsvaliditeit: goed
 • criteriumvaliditeit: onvoldoende
Beoordeling is gebaseerd op artikel: Jonghe, J.F.M. de, Ooms, M.E. & Ribbe, M.W. (1997). Verkorte Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie (GIP-28). T.v. Gerontologie en Geriatrie, 28, 119-123. Op basis van dit artikel is de gratis te downloaden GIP-28 handleiding gemaakt.

Materialen en prijzen

Het materiaal voor de GIP-28 bestaat uit:

De GIP-28 handleiding is te downloaden via deze pagina

Start met het online afnemen van deze test, registreer nu uw Testweb account.