Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Five-Factor Personality Inventory-II (FFPI-II)

A.A.J. Hendriks, W.K.B. Hofstee, B. de Raad

Meet: persoonlijkheidseigenschappen
Leeftijdsbereik: kinderen vanaf 7 jaar tot en met ouderen
Afnameduur: circa 15 minuten
Prijs online afname - uitgebreide rapportage € 9,99
Prijs online afname - eenvoudig € 3,20
Toepasbaar in: o.a. de psychodiagnostiek, werving en selectie, loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, (wetenschappelijk) onderzoek
Kwalificatieniveau: 3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De FFPI-II is een instrument waarmee aan de hand van korte, gedragsmatig geformuleerde items op eenvoudige en efficiënte wijze iemands persoonlijkheidsprofiel in termen van de Big Five-factoren bepaald kan worden. Met grote betrouwbaarheid kunnen de scores op de eigenschapdimensies Extraversie, Mildheid, Ordelijkheid, Emotionele Stabiliteit en Intellectuele Autonomie worden bepaald. De FFPI-II biedt daarnaast de mogelijkheid om met behulp van de zogenaamde facetscores iemands meest typerende eigenschappen vast te stellen. Hiervoor hoeven geen extra items te worden ingevuld. De FFPI-II is geschikt voor zelfbeoordeling én voor beoordeling door derden (anderbeoordeling). Zelfoordelen kunnen gegeven worden door jongadolescenten (vanaf 11 jaar) tot en met ouderen. Vanaf 16 jaar kan men anderoordelen geven. Het is mogelijk om anderoordelen te geven over targetpersonen van 7 jaar en ouder. De FFPI-II kan worden ingezet op individueel- en groepsniveau.

Toepassingsmogelijkheden

De FFPI-II is toepasbaar in het kader van:

 • Psychodiagnostiek
 • Werving en selectie
 • Loopbaanbegeleiding
 • Beroepskeuze
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Iedere andere situatie waarin men iemands persoonlijkheidsprofiel wil vergelijken met dat van één of meer anderen
 • Iedere andere situatie waarin men iemands zelfbeoordeling wil vergelijken met het oordeel van derden (anderbeoordeling).

Wat meet de FFPI-II?

De FFPI-II is een instrument waarmee iemands persoonlijkheidsprofiel in termen van de Big Five-factoren bepaald kan worden. De volgende eigenschapdimensies worden onderscheiden:

 • Extraversie: beschrijft iemands mate van sociale deelname en expressiviteit.
 • Mildheid: beschrijft hoe iemand met anderen omgaat.
 • Ordelijkheid: beschrijft hoe iemand met taken omgaat.
 • Emotionele Stabiliteit: beschrijft de mate van iemands emotionele reactiviteit.
 • Intellectuele Autonomie: beschrijft de mate van onafhankelijkheid in denken en beslissen.

Naast het opstellen van een persoonlijkheidsprofiel kan met de FFPI-II tevens worden nagegaan wat iemands meest typerende eigenschappen zijn.

Voor wie?

De FFPI-II kan worden ingezet ter zelfbeoordeling (vanaf 11 jaar) én worden ingevuld door derden die de targetpersoon goed kennen (vanaf 16 jaar, over personen van 7 jaar en ouder). De uitslag mag echter alleen geïnterpreteerd worden door bevoegde professionals.

De FFPI-II kan worden ingezet bij somatische en ambulant-klinische patiënten.

Afname en scoring

De FFPI-II bestaat uit 100 korte, gedragsmatig geformuleerde vragen. De afname duurt circa 15 minuten. Het invullen kan handmatig, via pen en papier plaatsvinden en geautomatiseerd met behulp van Testweb. Scoring is alleen mogelijk via Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de FFPI-II Handleiding beschikt.

Normgegevens

Met de FFPI-II is absolute interpretatie (op basis van verankerde factorscores) en relatieve interpretatie (op basis van standaardfactorscores) mogelijk.

Absolute interpretatie

Testweb berekent automatisch iemands verankerde factorscores (tenzij voor de verkorte rapportage gekozen wordt). Verankerde factorscores maken het mogelijk om subtielere uitspraken over iemands scores te doen. Bijvoorbeeld: ‘U scoort aan de emotioneel stabiele kant, maar wel lager dan de normgroep’.

Relatieve interpretatie

Bij relatieve interpretatie worden iemands scores vergeleken met de gemiddelde scores van een representatieve steekproef. De volgende normgroepen zijn hiervoor beschikbaar.

 • Zelfoordelen:
  • Algemene populatie volwassenen (16 t/m 91 jaar)
  • Populatie jongvolwassenen (20-30 jaar)
  • Populatie gemiddeld 17 jaar (5e leerjaar voortgezet onderwijs)
  • Populatie gemiddeld 15 jaar (3e leerjaar voortgezet onderwijs)
  • Populatie gemiddeld 13 jaar (1e leerjaar voortgezet onderwijs)
  • Populatie gemiddeld 12 jaar (groep 8 basisonderwijs)
  • Populatie zelfstandig ondernemers
 • Anderoordelen:
  • Populatie gemiddeld 15 jaar (3e leerjaar voortgezet onderwijs)
  • Populatie gemiddeld 13 jaar (1e leerjaar voortgezet onderwijs)
  • Populatie gemiddeld 10 jaar (groep 6 basisonderwijs)
  • Populatie gemiddeld 7 jaar (groep 3 basisonderwijs)

Interpretatie met verankerde factorscores en het bepalen van iemands meest kenmerkende facetten is altijd mogelijk, er zijn geen normgroepen voor nodig.

Cotanbeoordeling

Beoordeling 2011:

 1. Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed
 2. Kwaliteit van het testmateriaal: Goed
 3. Kwaliteit van de handleiding: Goed
 4. Normen: Onvoldoende1
 5. Betrouwbaarheid: Voldoende2
 6. Begripsvaliditeit: Goed
 7. Criteriumvaliditeit: Onvoldoende3

1 Normen niet representatief en/of de representativiteit is niet te beoordelen; de normen voor 13-15-jarigen zijn 'voldoende'. 2 De betrouwbaarheid van de schaal Intellectuele autonomie voor de normgroepen 12-, 13- en 15-jarigen is 'onvoldoende'. 3 Te weinig onderzoek.

Training

Nascholingsworkshop een klinische praktijktoepassing van de Big Five bij persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen ND120/ND123.

Materialen

Het materiaal voor de FFPI-II bestaat uit: