Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt (EIQ)

Prof. dr. E.M. Scholte en prof. dr. J. D. van der Ploeg

Naar Handleiding

Naar Vragenlijst

Meet: Emotionele intelligentie
Leeftijdsbereik: kinderen en jeugdigen van 8 t/m 18 jaar
Afname- en scoringsduur: circa 15 minuten
Prijs online afname € 3,20
Toepasbaar in: gewoon en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijk werk
Kwalificatieniveau: 2 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

Naast de cognitieve intelligentie vormt de emotionele intelligentie een belangrijk deel van de menselijke intelligentie. Daarbij blijkt het Emotionele Intelligentie Quotiënt (EIQ) blijkt dikwijls meer doorslaggevend te zijn voor een succesvolle ontwikkeling en deelname in de samenleving dan het Intelligentie Quotiënt (IQ). Zo gaat een goede emotionele intelligentie gepaard met geestelijke gezondheid, schoolsucces en sociaal aanpassingsvermogen. Emotionele Intelligentie is dus van groot belang voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jeugdigen. De vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt (EIQ) brengt de emotionele aspecten van de intelligentie aan het licht. Het instrument is ontworpen om vast te stellen in hoeverre kinderen en jeugdigen emotioneel intelligent weten om te gaan met zichzelf, situaties en personen. De EIQ brengt zowel de sterke als minder sterke kanten van de emotionele intelligentie in kaart. Essentiële tekortkomingen kunnen dankzij de EIQ vroegtijdig worden opgespoord en de basis vormen voor een gerichte training van de emotionele intelligentie. Dit zal de jeugdigen niet alleen helpen het EIQ te versterken, maar hen ook de kans bieden om het aanwezige IQ-potentieel meer ten volle te benutten.

Toepassingsmogelijkheden

 • Meten van de sterke en zwakke kanten van de emotionele intelligentie
 • In kaart brengen van de voortgang en het effect van training van de emotionele intelligentie

Wat meet de EIQ?

De EIQ is ontwikkeld voor het meten van de emotionele intelligentie bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar. De vragenlijst bestaat uit 36 stellingen verdeeld over de volgende schalen:

 • Onderkennen van emoties: waarneming van en bewustzijn over de eigen emoties, het vermogen om de eigen emoties te uiten, waarneming van en bewustzijn over de emoties van anderen en je in de ander kunnen verplaatsen.
 • Reguleren van emoties: controle hebben over de eigen emoties, impulsen en aandriften; meester blijven van de situatie en niet snel van slag raken.
 • Toepassen van emoties: vermogen om eigen emoties in te zetten bij het oplossen van problemen en het ondernemen van nieuwe activiteiten; vaardigheden om eigen emoties actief en positief te gebruiken, inter-persoonlijke sensitiviteit en oog voor onderlinge verhoudingen.

Voor wie?

De vragenlijst EIQ wordt ingevuld door de ouders of andere personen die het kind goed kennen (informantenrapportage). Kinderen kunnen ook zelf een eigen versie van de EIQ invullen (zelfrapportage). Maatschappelijk werkers, sociaal pedagogische hulpverleners, psychologen, (ortho)pedagogen en andere professionele hulpverleners kunnen de uitslagen van de test gebruiken om te bepalen hoe het is gesteld met de emotionele intelligentie van kinderen en jongeren. De testuitslagen mogen alleen worden geïnterpreteerd door psycho-diagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De EIQ bestaat uit 36 items met stellingen waarmee bij jeugdigen van 8 tot en met 18 jaar kan worden bepaald hoe emotioneel intelligent zij zijn.

Men geeft op een 5-puntschaal aan in hoeverre men het eens is met de genoemde stellingen.

Het invullen van de EIQ duurt circa vijftien minuten. Afnemen en scoren kan enerzijds handmatig plaatsvinden. U kunt de EIQ ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb.

Heeft u een Testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen Testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de EIQ Handleiding beschikt.

Normgegevens

Om de individuele testscores met een norm te kunnen vergelijken zijn empirische norm¬ta¬bel¬len op¬gesteld op basis van aselecte steekproeven jeug¬digen. De volgende normgegevens worden verstrekt:

 • Algemene jeugdbevolking informantenrapportages
 • Algemene jeugdbevolking zelfrapportages


De normscores worden uitgedrukt als het Emotioneel Intelligentie Quotiënt (EIQ). Dit getal is net als het Intelligentie Quotiënt op basis van de twee normgroepen genor¬maliseerd op een gemiddelde van 100 en een standaardafwijking van 15.

De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in:

 • Zeer laag
 • Laag
 • Normaal–tamelijk laag
 • Normaal–laag
 • Normaal
 • Normaal–hoog
 • Tamelijk hoog
 • Hoog–subklinisch
 • Zeer hoog–klinisch

Cotanbeoordeling

Wordt na verschijnen ter beoordeling aangeboden.

 
 
Testweb account
Tarieven
Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.
E-mailadres: