Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA) (NIEUW)

Ramón Lindauer (red.), werkzaam bij AMC-de Bascule

Meet:psychopathologie bij jonge kinderen
Leeftijdsbereik: kinderen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar
Afname- en scoringsduur:variabel ca. 45-60 minuten
Toepasbaar in:traumacentra, jeugdzorg, pleegzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie
Kwalificatieniveau:3 (psychodiagnostische scholing vereist) (toelichting kwalificatieniveaus)

Verwachte verschijningsdatum: voorjaar 2018.
Wilt u op de hoogte gehouden worden? Vult u hier uw gegevens in.

Doel van de test

De Nederlandse vertaling van de DIPA is een semi-gestructureerd interview voor het diagnosticeren van posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressieve stoornis, gedragsstoornissen (ADHD, oppositioneel opstandige gedragsstoornis), angststoornissen (separatieangststoornis, specifieke fobie, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis en obsessieve-compulsieve stoornis), hechtingsstoornissen en slaapstoornissen.

In Nederland zijn er nauwelijks goed gevalideerde klinische interviews voor jonge kinderen waarbij sprake is van een vermoeden van psychopathologie beschikbaar.. Vroege herkenning en juiste diagnostiek is belangrijk, zodat behandeling ingezet kan worden. Als psychopathologie bij jonge kinderen niet wordt herkend en behandeld, dan kan dit ernstige negatieve gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling.

Toepassingsmogelijkheden

  • Individuele diagnostiek (ouder wordt geïnterviewd over het kind): vaststellen van aanwezigheid, frequentie, duur en onset van psychische symptomen en vaststellen van de impact van de symptomen op het psychosociaal functioneren van kinderen.
  • Evaluatie: meten van het effect van (evidence-based) behandeling.

Wat meet de DIPA?

De DIPA meet de frequentie, duur en onset van symptomen die samenhangen met de onder doel van de test genoemde psychiatrische stoornissen volgens de DSM-5 en stelt daarnaast vast wat de impact van deze symptomen is.

Voor wie?

De DIPA kan worden afgenomen door psychologen, orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychiaters.

Afname en scoring

De DIPA wordt individueel bij ouders afgenomen en gaat over symptomen bij het kind. De duur van het interview is ca. 45-60 minuten (afhankelijk van de ernst van de psychopathologie bij het kind en het begripsvermogen van de ouders).

Normgegevens

De test wordt momenteel gevalideerd op een representatieve steekproef.

Cotanbeoordeling

Nog niet ter beoordeling aangeboden.

Materialen

  • Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA) Handboek
  • Diagnostic Infant and Preschool Assessment (DIPA) Interviewformulier