Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Communicatieve Intentie Onderzoek (CIO)

Sjoeke van der Meulen, Claartje F. Slofstra-Bremer, Henk C. Lutje Spelberg

Meet:de communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen
Leeftijdsbereik:kinderen 1;4 - 2;5 jaar (of ouder indien in pré- of vroegverbale fase)
Afname- en scoringsduur:60 min
Prijs online afname € 1,99
Toepasbaar in:diagnostische centra zoals logopedische praktijk, Vroegbehandeling ESM-peuters, Audiologische Centra
Kwalificatieniveau:1 (toelichting kwalificatieniveaus)

CIO-training

Volg ook de CIO-training. In twee dagdelen leert u hoe het CIO moet worden afgenomen en hoe de observaties moeten worden gescoord. Er worden videofragmenten getoond van verschillende testafnames. Meer lezen »

Doel van de test

Er zijn nog te weinig onderzoeksmiddelen waarmee de communicatieve ontwikkeling is te bepalen van jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken. Het Communicatieve Intentie Onderzoek (CIO) kan gebruikt worden voor diagnostiek bij deze kinderen. Met het CIO observeert men de preverbale en vroeg-verbale ontwikkeling in spelsituaties (in een weinig belastende onderzoeksconditie) met een van de ouders en met de onderzoeker.

Toepassingsmogelijkheden

Individuele diagnostiek: differentiaaldiagnostiek in vroege communicatieve fase; ondersteuning van aanvraag van leerlinggebonden financiering; ondersteuning van doorverwijzing naar het speciaal onderwijs (cluster-2); of wetenschappelijk onderzoek.

Evaluatie: meten van het spontane ontwikkelingsverloop en van het effect van de gegeven therapie.

Wat meet het CIO?

Het CIO onderzoekt de kwaliteit en het niveau van de ontwikkeling van de communicatieve intentie van jonge kinderen.

Voor wie?

Het CIO kan worden afgenomen door diagnostisch bevoegde professionals en door logopedisten, klinisch linguïsten en gedragswetenschappers.

Afname en scoring

Het CIO wordt individueel afgenomen. De duur van de afname is ca. 40 minuten observatiesituatie en 20 minuten uitwerking van de observatiegegevens.

Normgegevens

De test is genormeerd op basis van een representatieve landelijke steekproef.

COTAN-beoordeling

1. Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed
2. Kwaliteit van het testmateriaal: Goed
3. Kwaliteit van de handleiding: Goed
4. Normen: Voldoende
5. Betrouwbaarheid: Voldoende
6. Begripsvaliditeit: Voldoende
7. Criteriumvaliditeit: N.v.t./onvoldoende

Zie de beoordeling (PDF) en de toelichting (PDF).

Materialen