Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Cross-culturele Dementiescreening (CCD)

Miriam Goudsmit,1 Juliette Parlevliet,2 Jos van Campen1 en Ben Schmand2
1) Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam, 2) AMC en Universiteit van Amsterdam

Meet: screening van dementie bij niet-Nederlandssprekende allochtone ouderen
Leeftijdsbereik: ouderen >55 jaar
Afname- en scoringsduur: 30 minuten
Prijs online afname € 1,10
Toepasbaar in: ziekenhuizen, geheugenpoli’s, revalidatiecentra, verpleeghuizen en GGZ-instellingen
Kwalificatieniveau: 2 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De CCD is een screeningsbatterij waarmee bij niet-Nederlandssprekende ouderen kan worden nagegaan of sprake is van cognitieve stoornissen (in geheugen, executief functioneren, mentaal tempo) passend bij een dementiesyndroom. Uitgangspunt van de CCD is het minimaliseren van het effect van cultuurbarrières. De test kan worden afgenomen zonder dat men de taal van de proefpersoon of patient spreekt, met behulp van digitaal af te spelen instructies in de eigen taal van de patiënt. De CCD bevat digitale instructies in het Turks, Marokkaans-Berbers, Marokkaans-Arabisch, Sranantongo, Hindoestaans en Nederlands. Van de patiënt worden alleen incidenteel zeer eenvoudige verbale responsen verwacht, zodat de test zonder tolk is af te nemen. De CCD is ook afneembaar bij laag-opgeleiden en analfabeten.

Toepassingsmogelijkheden

  • Individuele diagnostiek: screening op ernstige cognitieve stoornissen indicatief voor dementie
  • De test zal in de toekomst naar verwachting worden uitgebreid met andere taalgroepen (o.a. Chinese achtergrond).

Wat meet de CCD?

De CCD bepaalt de kans op de aanwezigheid van ernstige cognitieve stoornissen, indicatief voor dementie. Daartoe onderzoekt de CCD:

  • geheugenfucties (inprenting en herkenning),
  • executieve functies,
  • mentaal tempo.

Voor wie?

De CCD kan worden afgenomen door getrainde (neuro)psychologen, geriaters, psychiaters en huisartsen, of gespecialiseerde verpleegkundigen.

Afname en scoring

De CCD wordt individueel afgenomen. De duur van de afname is ca. 30min.

Afname van de CCD gaat handmatig (pen en papier) met behulp van online geluidsfragmenten. Scoring van de CCD kan zowel handmatig als geautomatiseerd via Testweb.

Normgegevens

De volgende normen zijn beschikbaar:

  • Normgroep ouderen van Surinaamse (Creoolse en Hindoestaanse) afkomst,
  • Normgroep ouderen van Turkse en Marokkaanse afkomst,
  • Normgroep autochtone (Nederlandse) ouderen

Cotanbeoordeling

Ter beoordeling aangeboden.

Materialen