Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Clinician-Administered PTSD Scale for Children and Adolescents (CAPS-CA)

Els van Meijel, Eva Verlinden, Julia Diehle en Ramón Lindauer (allen werkzaam bij AMC-de Bascule)

Meet: PTSS bij kinderen en adolescenten
Leeftijdsbereik: kinderen en adolescenten in de leeftijd van 8-18 jaar
Afname- en scoringsduur: variabel ca. 45 – 60 minuten
Toepasbaar in: traumacentra, jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, justitiële jeugdinrichtingen
Kwalificatieniveau: 3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De Nederlandse vertaling van de CAPS-CA is een semi-gestructureerd interview voor het diagnosticeren van post-traumatische stressstoornis (PTSS) en acute stressstoornis bij kinderen en adolescenten. 
Onbehandelde PTSS heeft bij kinderen en adolescenten een ernstige negatieve invloed op de ontwikkeling en het psychosociaal functioneren terwijl evidence-based traumabehandelingen beschikbaar zijn. Signalering van traumagerelateerde klachten is dan ook van belang ter preventie van ernstige problemen op het gebied van de psychosociale ontwikkeling.

Toepassingsmogelijkheden

  • Individuele diagnostiek: vaststellen van aanwezigheid van PTSS en acute stressstoornis en vaststellen van de impact van de symptomen op het psychosociaal functioneren van kinderen.
  • Evaluatie: meten van het effect van (evidence-based) traumabehandeling.

Wat meet de CAPS-CA?

De CAPS-CA meet de frequentie en intensiteit van symptomen die samenhangen met de 17 DSM-IV PTSS-kenmerken en stelt daarnaast vast wat de impact van deze symptomen is. 

Voor wie?

De CAPS-CA kan worden afgenomen door psychologen, orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychiaters.

Afname en scoring

De CAPS-CA wordt individueel bij kinderen afgenomen. De duur van het interview is ca. 45-60 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind, en de ernst en type van het trauma).

Normgegevens

De test is onderzocht op een groep kinderen die één of meer traumatische gebeurtenissen meemaakten en op kinderen die stressvolle gebeurtenissen meemaakten die niet aan het A-criterium voldoen. Voor de interpretatie van de testuitslag werden scoringregels opgesteld. .

Cotanbeoordeling

ter beoordeling aangeboden.

Hulpmiddelen voor bij afname

Er zijn hulpmiddelen voor bij afname CAPS-CA digitaal te downloaden: kalender, intensiteitbladen en scoreformulier. U gaat doorvoor naar www.testweb.bsl.nl/capscahulpmiddelen.

Training

De Training Afname Klinisch Interview voor PTSS bij kinderen en adolescenten – Werken met CAPS-CA wordt aanbevolen. Zie de PDF voor meer informatie en inschrijven.

Materialen