Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Buss-Durkee Hostility Inventory-Dutch (BDHI-D)

Prof. Dr. A. Lange

Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch - BDHI-D
Meet: hostiliteit en neiging tot agressief gedrag
Leeftijdsbereik: jeugd vanaf 15 jaar en volwassenen
Afnameduur: circa 10 minuten
Prijs online afname € 3,20
Toepasbaar in: speciaal voortgezet onderwijs en volwassenen GGZ
Kwalificatieniveau: 3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De BDHI-D is een zelfrapportage-instrument waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre er bij iemand sprake is van hostiliteit en de neiging tot het vertonen van agressief gedrag. Betreft de Nederlandse bewerking van de bekende Amerikaanse Busk Duskee Hostility Inventory. De Amerikaanse  versie was echter uitsluitend gebaseerd op face value van de items, was niet psychometrisch onderzocht en bevatte geen subschalen. De  Nederlandse BDHI-D daarentegen  is op basis van nieuwe items en factor analyses verdeeld in 3 subschalen met hoge betrouwbaarheden: Directe Agressie (verbaal of fysiek), Indirecte Agressie (hostiliteit/wrok) en Sociale Wenselijkheid.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: in diverse praktijksettings. Bijvoorbeeld voor het inschatten van risico’s voor werknemers in het gevangeniswezen of de psychiatrie of de kans op gevaar of recidive.
 • Diagnostiek: als indicator voor de aanwezigheid van gedragsstoornissen waarbij agressie en hostiliteit een rol spelen mate van psychopathologie bij gedetineerden in justitiële inrichtingen en bij cliënten in de volwassenen GGZ.
 • Behandeling: voor het geven van een aanwijzing omtrent de aard van de in te stellen behandeling.
 • Onderzoek: in onderzoek waarin hostiliteit en geneigdheid tot agressie als variabelen zijn opgenomen.
De BDHI-D staat op de lijst van de commissie Indicatiestelling (WAII) als aanbevolen test voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering (bij adolescenten)

Wat meet de BDHI-D?

De BDHI-D bestaat uit de volgende drie schalen:
 • directe agressie : (gedragsmatig objectief herkenbare agressie, fysieke of verbale uitingen van agressie)
 • indirecte agressie : (naar binnen gerichte agressie, onderdrukte vijandigheid, ingehouden agressie)
 • sociale wenselijkheid : (neiging tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden)

Voor wie?

De BDHI-D kan worden afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd door psychologen, psychiaters en orthopedagogen.

Afname en scoring

De BDHI-D bestaat uit 40 uitspraken waarvan de respondent aangeeft of deze voor hem of haar waar zijn of niet. Het invullen duurt circa tien minuten. De test kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Invullen en scoren kan enerzijds handmatig plaatsvinden. Voor de handmatige scoring zijn scoringsmallen beschikbaar. U kunt de BDHI-D ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de BDHI-D Handleiding beschikt.

Normgegevens

De BDHI-D  is in Nederland genormeerd voor 3 populaties: psychiatrische patiënten, gedetineerden en de landelijke bevolking. Hierbij worden de volgende leeftijdsgroepen onderscheiden.

Algemene bevolking

 • 15 t/m 40 jaar
 • 41 jaar en ouder.
Klinische normgroep psychiatrische patiënten
 • 13 t/m 25 jaar
 • 26 t/m 40 jaar
 • 41 jaar en ouder
Gedetineerden
 • 13 t/m 25 jaar
 • 26 jaar en ouder

Cotanbeoordeling

 • uitgangspunten bij de testconstructie: goed
 • kwaliteit van het testmateriaal: goed
 • kwaliteit van de handleiding: goed
 • normen: goed
 • betrouwbaarheid: goed
 • begripsvaliditeit: goed
 • criteriumvaliditeit: voldoende

Materialen

Het materiaal voor de BDHI-D bestaat uit: (links verwijzen naar onze Online webshop)
BDHI-D Handleiding
BDHI-D Vragenlijst (set van 50)
BDHI-D Sleutel (set van 2)

Start met het online afnemen van deze test, registreer nu uw Testweb account.

 
 
Testweb account
Tarieven
Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.
E-mailadres: