Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

ADHD Vragenlijst (AVL)

Prof. Dr. E.M. Scholte en Prof. Dr. J.D. van der Ploeg

Naar Handleiding

Naar Formulieren

Naar Sleutel

Meet: gedragssymptomen van ADHD
Leeftijdsbereik:kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 15 minuten
Prijs online afname € 3,20
Toepasbaar in: jeugdzorg en (speciaal) onderwijs
Kwalificatieniveau: 3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De AVL is de eerste Nederlandse vragenlijst waarmee op eenvoudige wijze te achterhalen is óf, en in welke mate, er bij kinderen sprake is van gedragssymptomen van ADHD. Daarbij geeft de lijst een indicatie van de dimensies van ADHD waarbinnen de problemen: aandachtstekort, hyperactiviteit, impulsiviteit of combinaties daarvan zich afspelen. Afname is geïndiceerd bij kinderen die druk, onrustig en zenuwachtig lijken, die impulsief en onnadenkend reageren, die zich slecht kunnen concentreren en die weerbarstig gedrag vertonen. Het afnemen van de AVL helpt bij het vroegtijdig opsporen van deze kinderen en maakt het mogelijk om via preventieve interventies te voorkomen dat zij het risico lopen zich ongunstig te ontwikkelen.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: binnen het onderwijs voor het vroegtijdig opsporen van ADHD gedrag.
 • Diagnose: binnen het speciaal onderwijs en de jeugdzorg voor het stellen van een ADHD diagnose.
 • Behandeling: voor het evalueren van de voortgang en de effectiviteit van behandelingen.
De AVL staat op de lijst van de commissie Indicatiestelling (WAII) als aanbevolen test voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering.

Wat meet de AVL

De AVL is een vragenlijst waarmee op eenvoudige wijze kan worden nagegaan óf, en in welke mate, kinderen de gedragssymptomen van ADHD vertonen. In de AVL verwijst het begrip ADHD naar drie basisvormen van probleemgedrag, te weten:
 • aandachtstekort (snel afgeleid en weinig taakgericht)
 • hyperactiviteit (overbeweeglijkheid en motorische onrust)
 • impulsiviteit (ongecontroleerd en ongeremd gedrag)

Voor wie?

De AVL kan worden ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind, zoals ouders, leerkrachten, maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners. De uitslag kan echter alleen geïnterpreteerd worden door psychdiagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De test bestaat uit 18 vragen. De beoordelaar dient aan te geven in welke mate er in het voorafgaande jaar bij het kind sprake was van de in de AVL gehanteerde gedragsaspecten. Het gedrag wordt daarbij beoordeeld op stabiliteit. Het invullen van de vragenlijst duurt circa vijftien minuten. Voor de handmatige scoring is een scoresleutel beschikbaar. U kunt de AVL ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de AVL Handleiding beschikt.

Normgegevens

Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Hiervoor kunt u zowel theoretisch als empirisch bepaalde afkappunten hanteren. Voor de interpretatie worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt:

Algemene jeugdbevolking, ouders
 • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
 • meisjes 4 t/m 11 jaar
 • jongens 4 t/m 11 jaar
 • meisjes 12 t/m 18 jaar
 • jongens 12 t/m 18 jaar
Algemene jeugdbevolking, leerkrachten
 • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
 • meisjes 4 t/m 11 jaar
 • jongens 4 t/m 11 jaar
 • meisjes 12 t/m 18 jaar
 • jongens 12 t/m 18 jaar
Klinische normgroep ADHD-kinderen

De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in:
 • de symptomen zijn niet in opvallend hoge mate aanwezig
 • de symptomen zijn in aanzienlijke mate aanwezig
 • de symptomen zijn in hoge mate aanwezig

Cotanbeoordeling

 • uitgangspunten bij de testconstructie: goed
 • kwaliteit van het testmateriaal: goed
 • kwaliteit van de handleiding: goed
 • normen: voldoende
 • betrouwbaarheid: goed
 • begripsvaliditeit: goed
 • criteriumvaliditeit: voldoende
Start met het online afnemen van deze test, registreer nu uw Testweb account.