Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Agressievragenlijst (AGV)

Jan van der Ploeg en Evert Scholte

Meet: agressie
Leeftijdsbereik: volwassenen
Afnameduur: 4 t/m 18 jaar
Toepasbaar in: Jeugd GGZ, jeugdzorg, (speciaal) onderwijs
Afnameduur: 15 minuten

Doel van de test

De AGV is de eerste Nederlandse genormeerde vragenlijst waarmee op eenvoudige wijze te achterhalen is óf, en in welke mate, er bij kinderen sprake is van agressie. Het instrument geeft een indicatie van vier kernaspecten, te weten: openlijke agressie, heimelijke agressie, impulsieve agressie en defensieve agressie, en combinaties daarvan. Afname is geïndiceerd bij kinderen die vaak ruzie maken, het spel van anderen verstoren, pesten of gepest worden, druk, onrustig, zenuwachtig, weerbarstig of tegendraads zijn, evenals bij kinderen die zich stiekem en achterbaks gedragens. Het afnemen van de AGV helpt bij het vroegtijdig opsporen van tot agressie geneigde kinderen en maakt het mogelijk om via preventieve interventies te voorkomen dat zij het risico lopen zich verder ongunstig te ontwikkelen. Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: binnen het onderwijs voor het vroegtijdig opsporen van agressietendensen in de gedragsontwikkeling;
 • Diagnose: binnen het speciaal onderwijs en de jeugdzorg voor het indiceren van de gedragssymptomen van de normoverschrijdende gedragsstoornis;
 • Behandeling: voor het evalueren van de voortgang en de effectiviteit van behandelingen voor agressief gedrag en de regulatie daarvan.


 • Wat meet de AGV

  De AGV is een vragenlijst waarmee op eenvoudige wijze kan worden nagegaan óf, en in welke mate, kinderen agressieve gedragssymptomen vertonen. Daarbij verwijst het begrip agressie naar vier basisaspecten van agressief probleemgedrag, te weten:
 • Openlijke agressie, zoals anderen fysiek of verbaal beschadigen;
 • Heimelijke agressie, zoals achter iemands rug om kwaadspreken;
 • Impulsieve agressie, zoals om het minste of geringste kwaad worden;
 • Defensieve agressie, zoals anderen de schuld geven.


 • Voor wie?

  De AGV kan worden ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind, zoals ouders, leerkrachten, maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners. De uitslag kan echter alleen geïnterpreteerd worden door psychodiagnostisch bevoegde professionals. Afname en scoring De test bestaat uit 32 vragen. De beoordelaar dient aan te geven in welke mate er in het voorafgaande jaar bij het kind sprake was van de in de AGV gehanteerde gedragsaspecten. Het gedrag wordt daarbij beoordeeld op stabiliteit. Het invullen van de vragenlijst duurt circa vijftien minuten. Voor de handmatige scoring is een scoreformulier beschikbaar. U kunt de AGV ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb.

  Heeft u een testwebaccount? Log direct in.


  Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.
  Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de AGV Handleiding beschikt.

  Normgegevens

  Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen agressieproblematiek weergeven. Hiervoor kunt u empirisch bepaalde afkappunten hanteren die naar sekse en leeftijdsfase zijn uitgesplitst. Voor de interpretatie worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt:

  Algemene jeugdbevolking, informanten (ouders en leerkrachten)
 • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
 • meisjes 4 t/m 11 jaar
 • jongens 4 t/m 11 jaar
 • meisjes 12 t/m 18 jaar
 • jongens 12 t/m 18 jaar


 • De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in:
 • de symptomen zijn niet in opvallend hoge ofwel ‘normale’ mate aanwezig
 • de symptomen zijn in aanzienlijke ofwel ‘subklinische’ mate aanwezig
 • de symptomen zijn in sterke ofwel ‘klinische’ mate aanwezig


 • Cotanbeoordeling

 • uitgangspunten bij de testconstructie: nog niet beoordeeld
 • kwaliteit van het testmateriaal: nog niet beoordeeld
 • kwaliteit van de handleiding: nog niet beoordeeld
 • normen: nog niet beoordeeld
 • betrouwbaarheid: nog niet beoordeeld
 • begripsvaliditeit: nog niet beoordeeld
 • criteriumvaliditeit: nog niet beoordeeld
 •