Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissenschaal (GPS)

S.J.P. van Alphen en G.J.J.A. Engelen

Meet: Persoonlijkheidsproblematiek
Leeftijdsbereik: Ouderen
Afnameduur: circa 20 minuten
Prijs online afname € 3,20
Toepasbaar in: GGZ, ouderenzorg, psychiatrie
Kwalificatieniveau: 3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Verwachte verschijningsdatum: voorjaar 2018.
Wilt u op de hoogte gehouden worden? Vult u hier uw gegevens in.

Doel van de test

De Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen schaal (GPS) is een instrument dat wordt gebruikt voor het screenen op persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Vaak zijn instrumenten voor persoonlijkheidsproblematiek gebaseerd op criteria die zijn afgeleid uit het gedrag en de leefwereld van jongere volwassenen (< 50 jaar). De andere levensfase en situationele context bij ouderen maakt dat een deel van deze criteria onvoldoende toepasbaar is in de ouderenpsychiatrie. Bij ouderen is daarnaast de overlap met psychiatrische toestandbeelden, zoals (chronische) stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen, eerder regel dan uitzondering. De verweving van as-I-, as-II- en as-III-stoornissen alsmede de biopsychosociale aspecten van het verouderingsproces maken persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen tot een specifiek aandachtsgebied. De GPS is speciaal voor ouderen ontwikkeld en houdt met al deze factoren rekening. Het instrument richt zich op habitueel gedrag (HAB) en biografische gegevens (BIO) en kan door de korte afnameduur worden ingezet als standaard screener voor persoonlijkheidsproblematiek in de ouderenzorg, GGZ en psychiatrie.

Toepassingsmogelijkheden

• Screening: voor screening op persoonlijkheidsproblematiek in de eerste lijn en tweede lijn
• Diagnose: ter ondersteuning van het diagnostisch proces in GGZ en ouderen-GGZ
• Behandeling: voor het in kaart brengen van het effect van behandeling
• Onderzoek: in (wetenschappelijk) onderzoek waarin persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen een rol speelt.

Wat meet de GPS?

De GPS brengt in kaart of er mogelijk sprake is van persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen en van welke persoonlijkheidsstoornis er in dat geval sprake zou kunnen zijn. Hiertoe richt het instrument zich op habitueel gedrag (HAB) en biografische gegevens (BIO ).

Voor wie?

De GPS kan worden afgenomen door psychologen, psychiaters, huisartsen, POH-GGZ en andere psychodiagnostisch bevoegde professionals in de eerste en tweede lijn.  

Afname en scoring

De GPS bevat 16 items waarop ja/nee geantwoord wordt. De afnameduur bedraagt ongeveer 20 minuten .

Invullen en scoren kan zowel handmatig als geautomatiseerd via Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt dit screeningsinstrument alleen afnemen indien u over de GPS Handleiding beschikt.

Cotanbeoordeling

  • De test wordt na verschijnen ter beoordeling bij de Cotan aangeboden.

Materialen